Thước cặp Offset 573, 536 Series

Series 573, 536 Loại điện tử và Cơ khí

Thông tin cơ bản

Thước cặp cơ 0-150mm Mitutoyo 573-101
Thước cặp cơ 0-200mm Mitutoyo 573-102
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 573-103
Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 573-601
Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 573-611
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 573-602
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 573-612
Thước cặp điện tử 0-300mm Mitutoyo 573-604
Thước cặp điện tử 0-300mm Mitutoyo 573-614

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc...
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 chống nước và bụi bẩn.
Có cổng truyền dữ liệu SPC (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap mitutoyo do bac loai co va loai dien tu thanh do dai ngan co do chia 0.01mm, khoang do 0-150mm 573-611, 573-701, khoang do 0-200mm 573-612, 573-702, khoang do 0-300mm 573-614, 573-704... dam bao do chinh xac khi do, xuat xu Nhat Ban.

 

* Loại Điện tử:

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Ghi chú

573-601

 

0-150mm

 

 

 

 

0.01mm

 

 

±0.02mm

 

-

573-611

Không có con lăn ở ngón cái

573-602

 

0-200mm

-

573-612

Không có con lăn ở ngón cái

573-604

 

0-300mm

 

±0.03mm

-

573-614

Không có con lăn ở ngón cái

  

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

573-701

0-150mm/0-6"

 

 

0.01mm

 

±0.02mm

573-702

0-200mm/0-8"

573-704

0-300mm/0-12"

±0.03mm

 

* Loại Cơ khí:

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

536-101

0-150mm

 

 

0.05mm

 

±0.05mm

536-102

0-200mm

536-103

0-300mm

±0.08mm

 

ban ve chi tiet Thuoc cap Mitutoyo series 573

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn