Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505 Series

Thước cặp đồng hồ, Series 505

Thông tin cơ bản

Thước cặp đồng hồ 0-100mm Mitutoyo 505-680
Thước cặp đồng hồ 0-150mm Mitutoyo 505-683 (0.02mm)
Thước cặp đồng hồ 0-150mm Mitutoyo 505-730 (0.02mm)
Thước cặp đồng hồ 0-150mm Mitutoyo 505-732 (0.01mm)
Thước cặp đồng hồ 0-150mm Mitutoyo 505-681
Thước cặp đồng hồ 0-150mm Mitutoyo 505-685 (0.01mm)
Thước cặp đồng hồ 0-200mm Mitutoyo 505-682 (0.02mm)
Thước cặp đồng hồ 0-200mm Mitutoyo 505-731 (0.02mm)
Thước cặp đồng hồ 0-200mm Mitutoyo 505-733 (0.01mm)
Thước cặp đồng hồ 0-200mm Mitutoyo 505-684 (0.02mm)
Thước cặp đồng hồ 0-200mm Mitutoyo 505-686 (0.01mm) ngưng sản xuất.

Dùng đo trong, đo ngoài và đo bậc.

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap dong ho Mitutoyo chinh xac cao, xuat xu Nhat ban, co do chia 0.02mm hoac 0.01mm, thuoc cap dong ho duoc su dung rong rai cac nha may gia cong co khi chinh xac

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Ghi chú

505-680

0-100mm

0.01mm

±0.015mm

 

 

-

505-730

 

 

 

 

 

0-150mm

 

 

 

0.02mm

 

 

 

±0.03mm

505-671

505-683*

Silver cover type

505-707

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

505-711

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

505-681

 

0.01mm

 

±0.02mm

 

-

505-732

505-685*

±0.02mm

Silver cover type

505-672

 

 

 

 

0-200mm

 

 

0.02mm

 

 

 

 

±0.03mm

-

505-684*

Silver cover type

505-731

 

-

505-682

 

 

0.01mm

505-686*

Silver cover type

505-733

 

-

505-673*

0-300mm

0.02mm

±0.04mm

505-745

0-300mm

0.02mm

±0.04mm

* Đã ngừng sản xuất

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn