Thước cặp đo trong Mitutoyo 573, 536 Series

Thước cặp đo trong, Series 573,536

Thông tin cơ bản

Thước cặp 10-200mm Mitutoyo 573-642
Thước cặp 10-160mm Mitutoyo 573-645
Thước cặp 20-170mm Mitutoyo 573-646
Thước cặp 10-200mm Mitutoyo 573-142
Thước cặp 10-150mm Mitutoyo 573-145
Thước cặp 20-150mm Mitutoyo 573-146
Thước cặp 30-300mm Mitutoyo 573-147
Thước cặp 70-450mm Mitutoyo 573-148
Thước cặp 70-600mm Mitutoyo 573-149

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc.
Ngàm kẹp dài thích hợp có việc đo các chi tiết có chiều cao.
Chống nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP67.
Có cổng truyền dữ liệu SPC (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap do trong mitutoyo loai co co do chia 0.05mm 536-142, 536-145, 536-146, 536-147, 536-148, 536-149, loai dien tu co do chia 0.01mm 573-642, 573-643, 573-645, 573-647, 573-742... dam bao do chinh xac cao, xuat xu Nhat Ban.

* Loại Điện tử:

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Đường kính lỗ nhỏ nhất

Dạng ngàm kẹp

573-642

10-200mm

0.01mm

±0.05mm

10mm

Dạng dao

573-643*

10-200mm

0.01mm

±0.05mm

10mm

Dạng dao

573-645**

10-160mm

0.01mm

±0.05mm

10mm

Dạng móc vuông

573-647*

10-160mm

0.01mm

±0.05mm

10mm

Dạng móc vuông

573-646**

20-170mm

0.01mm

±0.03mm

20mm

Dạng điểm nhọn

573-648*

20-170mm

0.01mm

±0.03mm

20mm

Dạng điểm nhọn

* Không có con lăn ở ngón cái.

** Incorporated with the offsetting function, which indicates the actual measurement value.

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Đưỡng kính lỗ nhỏ nhất

Dạng ngàm kẹp

573-742

10-200mm/0.4-8"

0.01mm

±0.05mm

10mm

Dạng dao

573-745

10-150mm/0.4-6"

0.01mm

±0.05mm

10mm

Dạng mốc vuông

573-746

20-150mm/0.8-6"

0.01mm

±0.0375mm

20mm

Dạng điểm nhọn

 

* Loại Cơ khí:

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Đường kính lỗ nhỏ nhất

Dạng ngàm kẹp

536-142

10-200mm

0.05mm

±0.12mm

10mm

Dạng dao

536-145

10-150mm

0.05mm

±0.05mm

10mm

Dạng móc vuông

536-146

20-150mm

0.05mm

±0.05mm

20mm

Dạng điểm nhọn

536-147

30-300mm

0.05mm

±0.08mm

30mm

Dạng điểm nhọn

536-148

70-450mm

0.05mm

±0.1mm

70mm

Dạng điểm nhọn

536-149

70-600mm

0.05mm

±0.12mm

70mm

Dạng điểm nhọn

 

ban ve chi tiet Thuoc cap do trong Mitutoyo series 573, 536

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn