Thước cặp điện tử Mitutoyo Series 500 loại dài

Thước cặp điện tử Series 500, Loại dài

Thông tin cơ bản

Thước cặp điện tử 0-450mm Mitutoyo 500-500-10
Thước cặp điện tử 0-450mm Mitutoyo 500-505-10
Thước cặp điện tử 0-600mm Mitutoyo 500-501-10
Thước cặp điện tử 0-600mm Mitutoyo 500-506-10
Thước cặp điện tử 0-1000mm Mitutoyo 500-507-10
Thước cặp điện tử 0-1000mm Mitutoyo 500-502-10

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc... dùng cho các vật đo có kích thước lớn.
Có cổng truyền dữ liệu SPC (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thước cặp điện tử loại dài dùng để đo các khoảng cách lớn từ 450-1000mm, có độ chia là 0.01mm. 0-450mm 500-500-10, 500-505-10, khoang do 0-600mm 500-501-10, 500-506-10, khoang do 0-1000mm 500-502-10, 500-507-10

 ban ve chi tiet Thuoc cap dien tu Mitutoyo

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

500-500-10

0-450mm

0.01mm

±0.05mm

500-501-10

0-600mm

0.01mm

±0.05mm

500-502-10

0-1000mm

0.01mm

±0.07mm

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo Hệ Mét

Phạm vi đo Hệ Inch

Độ chia

Độ chính xác

500-505-10

0-450mm

0-18"

0.01mm

±0.05mm

500-506-10

0-600mm

0-24"

0.01mm

±0.05mm

500-507-10

0-1000mm

0-40"

0.01mm

±0.07mm

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn