Thước cặp điện tử Mitutoyo Series 500, dùng năng lượng mặt trời

Thước cặp điện tử sử dụng năng lượng Mặt trời

Thông tin cơ bản

Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 500-444
Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 500-454
Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 500-464
Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 500-474
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 500-445
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 500-455
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 500-465
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 500-475

Dùng đo trong, đo ngoài và đo bậc.
Sử dụng năng lượng mặt trời.
Có cổng truyền dữ liệu SPC (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap Thuoc kep dien tu Mitutoyo su dung nang luong mat troi khoang do 0-100mm 500-453, 500-473, khoang do 0-150mm 500-454, 500-474, khoang do 0-200mm 500-455, 500-475.. dam bao do chinh xac cao, chat luong tot.

 

Hệ mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Thanh đo sâu

Ghi chú

500-443

0-100mm

 

 

0.01mm

 

 

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

 

 

Có cổng SPC

500-445

0-200mm

 

Dạng phiến lá

500-444

0-150mm

500-453

0-100mm

 

 

0.01mm

 

 

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

 

 

Không có cổng SPC

500-454

0-150mm

 

Dạng phiến lá

500-455

0-200mm

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Depth bar

Ghi chú

500-463

0-100mm/0-4"

 

 

0.01mm

 

 

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

 

 

Có cổng SPC

500-464

0-150mm/0-6"

 

Dạng phiến lá

500-465

0-200mm/0-8"

500-473

0-100mm/0-4"

 

 

0.01mm

 

 

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

 

 

Không có cổng SPC

500-474

0-150mm/0-6"

 

Dạng phiến lá

500-475

0-200mm/0-8"

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn