Neck Caliper 573, 536 Series

Series 573, 536 Neck Caliper

Thông tin cơ bản

Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-651
Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-652
Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-653
Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-654
Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-151
Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-152
Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-751
Thước cặp 0-150mm Mitutoyo 573-752

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc.
Có thể đo bên trong các chi tiết khoan.
Chống nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP67.
Có cổng truyền dữ liệu SPC (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap do ranh bac trong mitutoyo loai dien tu co do chia 0.01mm, hoang do 0-150mm 573-651, 573-652, 573-653, 573-751, 573-752, loai co co do chia 0.05mm  536-151, 536-152.. dam bao do chinh xac cao, xuat xu Nhat Ban.

ban ve chi tiet Thuoc cap Mitutoyo series 573, 536_neck

* Loại Điện tử:

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Dạng ngàm kẹp

573-651

0-150mm

0.01mm

±0.03mm

Dạng móc vuông

573-652

0-150mm

0.01mm

±0.03mm

Dạng điểm nhọn

573-653*

0-150mm

0.01mm

±0.03mm

Dạng móc vuông

573-654*

0-150mm

0.01mm

±0.03mm

Dạng điểm nhọn

* Không có con lăn ở ngón cái

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Dạng ngàm kẹp

573-751

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.0375mm

Dạng móc vuông

573-752

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.0375mm

Dạng điểm nhọn

 

* Loại Cơ khí:

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Dạng ngàm kẹp

536-151

0-150mm

0.05mm

±0.05mm

Dạng móc vuông

536-152

0-150mm

0.05mm

±0.05mm

Dạng điểm nhọn

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn