Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160 Series

Thước cặp cơ Series 160 Không có râu

Thông tin cơ bản

Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 160-127
Thước cặp cơ 0-450mm Mitutoyo 160-128
Thước cặp cơ 0-450mm Mitutoyo 160-130
Thước cặp cơ 0-600mm Mitutoyo 160-131
Thước cặp cơ 0-600mm Mitutoyo 160-101
Thước cặp cơ 0-600mm Mitutoyo 160-153
Thước cặp cơ 0-1000mm Mitutoyo 160-104
Thước cặp cơ 0-1000mm Mitutoyo 160-132
Thước cặp cơ 0-1500mm Mitutoyo 160-133
Thước cặp cơ 0-1500mm Mitutoyo 160-110
Thước cặp cơ 0-1500mm Mitutoyo 160-112
Thước cặp cơ 0-2000mm Mitutoyo 160-113
Thước cặp cơ 0-2000mm Mitutoyo 160-134

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc.
Có nút điều chỉnh tinh đảm bảo kết quả đo ít sai số nhất.

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap co Mitutoyo do chia 0.02mm hoac 0.05mm, khoang do 0-2000mm 160-134, 160-113, khoang do  0-300mm 160-127, khoang do 0-1000mm 160-132, 104... dam bao do chinh xac cao, chat luong uy tin.

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Ghi chú

160-127

0-300mm

 

0.02mm

±0.04mm

 

Có nút điều chỉnh tinh

160-128

 

0-450mm

±0.05mm

160-130

0.05mm

±0.1mm

-

160-101

 

0-600mm

0.02mm

±0.05mm

Có nút điều chỉnh tinh

160-131

 

0.05mm

±0.1mm

 

-

160-132

 

0-1000mm

±0.15mm

160-104

 

0.02mm

±0.07mm

 

Có nút điều chỉnh tinh

160-110

 

0-1500mm

±0.10mm

160-133

 

0.05mm

±0.22mm

 

-

160-134

 

0-2000mm

±0.28mm

160-113

0.02mm

±0.12mm

Có nút điều chỉnh tinh

  

Hệ Inch/ Mét

 Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Hệ Mét

Phạm vi đo

Hệ Inch

 Độ chia

 Độ chính xác

Khoảng đo trong

tối thiểu

160-150

 

0-300mm

 

0-12"

 

 

 

 

 

 

 

 

0.02mm

 

±0.04mm

10mm

160-125

7.62mm

160-151

 

0-450mm

 

0-18"

 

 

±0.05mm

20mm

160-119

12.7mm

160-153

 

0-600mm

 

0-24"

20mm

160-103

12.7mm

160-155

 

0-1000mm

 

0-40"

 

±0.07mm

20mm

160-106

25.4mm

160-157

 

0-1500mm

 

0-60"

 

±0.1mm

20mm

160-112

25.4mm

160-159

 

0-2000mm

 

0-80"

±0.12mm

20mm

160-115

25.4mm

 

ban ve chi tiet Thuoc cap co Mitutoyo series 160

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn