Thước cặp cơ khí Mitutoyo 534 Series

Thước cặp cơ khí Series 534, Ngàm kẹp dài

Thông tin cơ bản

Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 534-109
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 534-101
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 534-105
Thước cặp cơ 0-500mm Mitutoyo 534-102
Thước cặp cơ 0-500mm Mitutoyo 534-106
Thước cặp cơ 0-500mm Mitutoyo 534-110
Thước cặp cơ 0-500mm Mitutoyo 543-114
Thước cặp cơ 0-750mm Mitutoyo 534-103
Thước cặp cơ 0-750mm Mitutoyo 534-107
Thước cặp cơ 0-1000mm Mitutoyo 534-104
Thước cặp cơ 0-1000mm Mitutoyo 534-108

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc.
Ngàm kẹp được thiết kế dài hơn so với các loại thông thường, thuận tiện cho việc đo các chi tiết có độ sâu.

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap co mitutoyo loai mo cap dai co do chia 0.02mm hoac 0.05mm, khoang do 0-300mm 534-113, 534-109, khoang do 0-500mm 534-114, 534-110, khoang do 0-750mm 534-115, khoang do 0-1000mm 534-116... dam bao do chinh xac cao.

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Ghi chú

534-109

0-300mm

0.05mm

±0.07mm

-

534-113

0-300mm

0.02mm

±0.04mm

Có nút điều chỉnh tinh

534-110

0-500mm

0.05mm

±0.13mm

-

534-114

0-500mm

 

 

0.02mm

±0.06mm

 

 

Có nút điều chỉnh tinh

534-115

0-750mm

±0.08mm

534-116

0-1000mm

±0.1mm

 

Hệ Mét/ Inch

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

534-101


0-300mm/0-12"

0.05mm

±0.07mm

534-105

0.02mm

±0.04mm

534-102

 

0-500mm/0-20"

0.05mm

±0.13mm

534-106

0.02mm

±0.06mm

534-103

 

0-750mm/0-30"

0.05mm

±0.16mm

534-107

0.02mm

±0.08mm

534-104

 

0-1000mm/0-40"

0.05mm

±0.2mm

534-108

0.02mm

±0.1mm

ban ve chi tiet Thuoc cap co Mitutoyo series 534

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn