Series 552 ABSOLUTE Coolant Proof Carbon Fiber Caliper

Series 552 - Coolant Proof Carbon Fiber Caliper

Thông tin cơ bản

Thước cặp điện tử 0-450mm Mitutoyo 552-302-10
Thước cặp điện tử 0-450mm Mitutoyo 552-312-10
Thước cặp điện tử 0-600mm Mitutoyo 552-313-10
Thước cặp điện tử 0-600mm Mitutoyo 552-303-10
Thước cặp điện tử 0-1000mm Mitutoyo 552-304-10
Thước cặp điện tử 0-1000mm Mitutoyo 552-314-10
Thước cặp điện tử 0-1500mm Mitutoyo 552-315-10
Thước cặp điện tử 0-1500mm Mitutoyo 552-305-10
Thước cặp điện tử 0-2000mm Mitutoyo 552-306-10
Thước cặp điện tử 0-2000mm Mitutoyo 552-316-10

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc.
Có thể thay đổi được ngàm kẹp bằng các chất liệu khác nhau (Carbon, gốm..) hoặc ngàm kẹp dài hơn.
Chống bụi heo tiêu chuẩn bảo vệ IP66.
Có cổng truyền dữ liệu SPC (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap dien tu Mitutoyo ngam kep dac biet xuat xu Nhat ban co do chia 0.01mm, khoang do 0-450mm 552-302-10, 552-312-10, khoang do 0-600mm 552-303-10, 552-313-10, khoang do 0-1000mm 552-304-10, 552-314-10.. dam bao do chinh xac, do ben cao.

ban ve chi tiet Thuoc cap Mitutoyo series 552

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác
(dạng chuẩn/ hàm dài/ hàm bằng gốm)

552-302-10

0-450mm

 

 

 

0.01mm

±0.04mm/±0.06mm/±0.04mm

552-303-10

0-600mm

±0.04mm/±0.06mm/±0.04mm

552-304-10

0-1000mm

±0.05mm/±0.07mm

552-305-10

0-1500mm

±0.09mm/±0.11mm

552-306-10

0-2000mm

±0.12mm/±0.14mm

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác
(dạng chuẩn/ hàm dài/ hàm bằng gốm)

552-312-10

0-450mm/0-18"

 

 

 

0.01mm

±0.05mm/±0.0625mm/±0.05mm

552-313-10

0-600mm/0-24"

±0.05mm/±0.0625mm/±0.05mm

552-314-10

0-1000mm/0-40"

±0.05mm/±0.075mm

552-315-10

0-1500mm/0-60"

±0.1mm/±0.1125mm

552-316-10

0-2000mm/0-80"

±0.125mm/±0.1375mm

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn