Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530 Series

Thước cặp cơ Series 530 Mitutoyo

Thông tin cơ bản

Thước cặp cơ 0-100mm Mitutoyo 530-100
Thước cặp cơ 0-150mm Mitutoyo 530-104
Thước cặp cơ 0-200mm Mitutoyo 530-321
Thước cặp cơ 0-200mm Mitutoyo 530-114
Thước cặp cơ 0-200mm Mitutoyo 530-118
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 530-109
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 530-115
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 530-119
Thước cặp cơ 0-600mm Mitutoyo 530-501
Thước cặp cơ 0-1000mm Mitutoyo 530-502

Dùng đo trong, đo ngoài và đo bậc.
Độ chính xác cao, ngàm kẹp phủ carbide chống mài mòn (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap hay thuoc kep mitutoyo Nhat ban bao gom thuoc cap co khi hay thuoc kep co khi, thuoc cap dien tu hay thuoc kep dien tu, thuoc kep dong ho hay thuoc cap dong ho

Thước cặp hay thước kẹp series 530 là dòng thước kẹp thông dụng và được sử dụng rộng rãi nhất ở các nhà máy.

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Thanh đo sâu

Ghi chú

530-100

0-100mm

 

 

 

0.05mm

 

 

 

±0.05mm

Dạng tròn Ø1.9mm

 

530-102

 

 

 

0-150mm

Dạng tròn Ø1.9mm

530-101

 

Dạng phiến lá

530-320

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

530-335

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

530-122

0.02mm

±0.03mm

Dạng phiến lá

 

530-108

 

0-200mm

 

0.05mm

 

±0.05mm

 

 

 

Dạng phiến lá

530-321

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

530-123

0.02mm

±0.03mm

 

530-109

 

0-300mm

 

0.05mm

 

±0.08mm

530-322

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

530-124

0.02mm

±0.04mm

 

530-501

0-600mm

 

0.05mm

±0.1mm

 

530-502

0-1000mm

±0.15mm

 

Hệ Met/Inch

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Thanh đo sâu

Ghi chú

530-104

 

 

0-150mm/0-6"

 

0.05mm

±0.05mm

 

 

 

 

 

Dạng phiến lá

 

 

530-316

±0.05mm

Clamping screw below the slider

530-312

0.02mm

±0.03mm

 

 

 

530-114

 

0-200mm/0-8"

0.05mm

±0.05mm

530-118

0.02mm

±0.03mm

530-115

 

0-300mm/0-12"

0.05mm

±0.08mm

530-119

0.02mm

±0.04mm

 

* Các ứng dụng đo:

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn