Thước cặp cơ khí Mitutoyo 531 Series

Thước cặp cơ Series 531 with thumb clamp

Thông tin cơ bản

Thước cặp cơ 0-150mm Mitutoyo 531-101
Thước cặp cơ 0-150mm Mitutoyo 531-122
Thước cặp cơ 0-150mm Mitutoyo 531-128
Thước cặp cơ 0-200mm Mitutoyo 531-108
Thước cặp cơ 0-200mm Mitutoyo 531-129
Thước cặp cơ 0-200mm Mitutoyo 531-102
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 531-103
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 531-109
Thước cặp cơ 0-300mm Mitutoyo 531-112

Dùng đo trong, đo ngoài và đo đo bậc.
Có cần gạt đễ giữ cố định vị trí đã đo, hạn chế sự sai lệch về kết quả trong quá trịnh thao tác.

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap co mitutoyo xuat xu nhat ban 0-150mm 531-101, 531-122, 531-128, khoang do 0-200mm 531-102, 531-108, 531-129, khoang do 0-300mm 531-103, 531-109, 531-112 xuat xu Nhat Ban.

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Thanh đo sâu

531-101

0-150mm

 

 

0.05mm

 

±0.05mm

 

Dạng phiến lá

531-102

0-200mm

531-103

0-300mm

±0.08mm

 

Hệ Mét/ Inch

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Thanh đo sâu

531-122

 

0-150mm/0-6"

0.05mm

±0.05mm

 

 

 

 

Dạng phiến lá

 

531-128

0.02mm

±0.03mm

531-108

 

0-200mm/0-8"

0.05mm

±0.05mm

531-129

0.02mm

±0.03mm

531-109

 

0-300mm/0-12"

0.05mm

±0.08mm

531-112

0.02mm

±0.04mm

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn