Thước cặp điện tử Mitutoyo 500 Series

Thước cặp điện tử Series 500 Absolute Mitutoyo

Thông tin cơ bản

Thước cặp điện tử 0-100mm Mitutoyo 500-180-30
Thước cặp điện tử 0-100mm Mitutoyo 500-195-30
Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 500-181-30
Thước cặp điện tử 0-150mm Mitutoyo 500-196-30
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 500-182-30
Thước cặp điện tử 0-200mm Mitutoyo 500-197-30
Thước cặp điện tử 0-300mm Mitutoyo 500-153
Thước cặp điện tử 0-300mm Mitutoyo 500-173

Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc, và đo sâu.
Độ chính xác cao, ngàm kẹp phủ carbide chống mài mòn (tùy chọn).
Có cổng truyền dữ liệu SPC (tùy chọn).

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc cap dien tu mitutoyo khoảng đo 0-150mm 500-196-30, 500-181-30, đo 0-200mm 500-197-30, 500-182-30, khoảng đo 0-300mm 500-153, 500-173... do chinh xac cao, chat luong dang tin cay. Bao hanh 12 thang, xuat xu Nhat Ban.

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Thanh đo sâu

Ghi chú

500-150-30

0-100mm

0.01mm

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

500-180-30*

0-100mm

0.01mm

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

500-151-30

0-150mm

0.01mm

±0.02mm

 

 

Dạng phiến lá

500-154-30

0-150mm

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-155-30

0-150mm

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

500-158-30

0-150mm

0.01mm

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

500-181-30*

0-150mm

0.01mm

±0.02mm

Dạng phiến lá

500-152-30

0-200mm

0.01mm

±0.02mm

 

 

Dạng phiến lá

500-156-30

0-200mm

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-157-30

0-200mm

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

500-182-30*

0-200mm

0.01mm

±0.02mm

 

Dạng phiến lá

500-153

0-300mm

0.01mm

±0.03mm

* Không có cổng truyền dữ liệu SPC

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Thanh đo sâu

Ghi chú

500-170-30

0-100mm/0-4"

0.01mm

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

500-195-30*

0-100mm/0-4"

0.01mm

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

500-171-30

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.02mm

 

 

Dạng phiến lá

500-174-30

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-175-30

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

500-178-30

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.02mm

Dạng tròn Ø1.9mm

500-196-30*

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.02mm

Dạng phiến lá

500-159-30*

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.02mm

 

 

 

 

Dạng phiến lá

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-160-30*

0-150mm/0-6"

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

500-172-30

0-200mm/0-8"

0.01mm

±0.02mm

500-176-30

0-200mm/0-8"

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-177-30

0-200mm/0-8"

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

500-197-30*

0-200mm/0-8"

0.01mm

±0.02mm

Dạng phiến lá

500-163-30*

0-200mm/0-8"

0.01mm

±0.02mm

 

Dạng phiến lá

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-164-30*

0-200mm/0-8"

0.01mm

±0.02mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

500-173

0-300mm/0-12"

0.01mm

±0.03mm

Dạng phiến lá

500-167

0-300mm/0-12"

0.01mm

±0.03mm

 

 

 

 

Dạng phiến lá

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-168

0-300mm/0-12"

0.01mm

±0.03mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

500-193*

0-300mm/0-12"

0.01mm

±0.03mm

500-165*

0-300mm/0-12"

0.01mm

±0.03mm

Đầu đo ngoài phủ lớp carbide

500-166*

0-300mm/0-12"

0.01mm

±0.03mm

Đầu đo trong và ngoài phủ lớp carbide

* Không có cổng truyền dữ liệu SPC

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn