Thước đo lỗ, Bore gage, Series 511

Thước đo lỗ - Bore Gage, Series 511

Thông tin cơ bản

Thước đo lỗ 18-35mm Mitutoyo 511-711 511-721
Thước đo lỗ 35-60mm Mitutoyo 511-722 511-712
Thước đo lỗ 50-150mm Mitutoyo 511-713 511-723
Thước đo lỗ 100-160mm Mitutoyo 511-714 511-724
Thước đo lỗ 160-250mm Mitutoyo 511-715 511-725
Thước đo lỗ 250-400mm Mitutoyo 511-716 511-726
Thước đo lỗ 18-150mm Mitutoyo 511-921 511-922

Dùng để đo đường kính trong của các loại lỗ.
Độ chính xác cao, đầu nhọn tiếp xúc được phủ carbide chống mài mòn.
Bao đựng, thanh nối và tấm bảo vệ mặt đồng hồ (tùy chọn)

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc do lo mitutoyo 18-35mm 511-701, 511-721, 511-711, khoang do 35-60mm 511-702, 511-722, 511-712, khoang do 50-150mm 511-703, 511-723, 511-713, khoang do 100-160mm 511-704, 511-724, 511-714... xuat xu Nhat Ban.

 chi tiet chieu cao do series Thuoc do lo series 511 Mitutoyo

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ sâu thăm dò

Hành trình đầu đo

Thước đo lỗ

Ghi chú

 * Bộ KHÔNG kèm theo Đồng hồ so + vỏ bảo vệ

511-701

18-35mm

100mm

1.2mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-702

35-60mm

150mm

1.2mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-703

50-150mm

150mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-704

100-160mm

150mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-705

160-250mm

250mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-706

250-400mm

250mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

 * Bộ CÓ kèm theo Đồng hồ so 1mm 2109SB-10 (0.001mm) + vỏ bảo vệ

511-721

18-35mm

100mm

1.2mm

511-701

Không kèm theo vòng chuẩn

511-722

35-60mm

150mm

1.2mm

511-702

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-723

50-150mm

150mm

1.6mm

511-703

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-724

100-160mm

150mm

1.6mm

511-704

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-725

160-250mm

250mm

1.6mm

511-705

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-726

250-400mm

250mm

1.6mm

511-706

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-922

18-150mm

-

-

511-702

Không kèm theo vòng chuẩn

 * Bộ CÓ kèm theo Đồng hồ so 10mm 2046SB  (0.01mm) + vỏ bảo vệ

511-711

18-35mm

100mm

1.2mm

511-701

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-712

35-60mm

150mm

1.2mm

511-702

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-713

50-150mm

150mm

1.6mm

511-703

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-714

100-160mm

150mm

1.6mm

511-704

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-715

160-250mm

250mm

1.6mm

511-705

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-716

250-400mm

250mm

1.6mm

511-706

 Không kèm theo vòng chuẩn

511-921

18-150mm

-

-

511-701

 Không kèm theo vòng chuẩn

 * Kèm theo Đồng hồ so điện tử 12.7mm 543-264B (0.001mm) + vỏ bảo vệ

511-925

18-150mm

-

-

511-703

 Không kèm theo vòng chuẩn

 

chi tiet chieu cao do series Thuoc do lo series 511 Mitutoyo_big

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn