Thước đo lỗ đầu panme- Bore Gage, Series 511

Thước đo lỗ đầu panme, Series 511

Thông tin cơ bản

Thước đo lỗ 60-100mm Mitutoyo 511-803
Thước đo lỗ 60-100mm Mitutoyo 511-813
Thước đo lỗ 60-100mm Mitutoyo 511-823
Thước đo lỗ 100-160mm Mitutoyo 511-804
Thước đo lỗ 100-160mm Mitutoyo 511-814
Thước đo lỗ 100-160mm Mitutoyo 511-824
Thước đo lỗ 150-250mm Mitutoyo 511-805
Thước đo lỗ 150-250mm Mitutoyo 511-815
Thước đo lỗ 150-250mm Mitutoyo 511-825
Thước đo lỗ 250-400mm Mitutoyo 511-806
Thước đo lỗ 250-400mm Mitutoyo 511-816
Thước đo lỗ 250-400mm Mitutoyo 511-826

Dùng để đo đường kính các lỗ...
Độ chính xác cao, đầu nhọn tiếp xúc được phủ carbide chống mài mòn.
Bao đựng, thanh nối và tấm bảo vệ mặt đồng hồ (tùy chọn)

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc do lo dau panme mitutoyo khoang do 60-100mm 511-803, 511-823, 511-813, khoang do 100-160mm 511-804, 511-814, 511-824, khoang do 150-250mm 511-805, 511-815, 511-825, khoang do 250-400mm 511-806, 511-816, 511-826... xuat xu Nhat Ban, do chinh xac cao.

 chi tiet chieu cao do series Thuoc do lo dau panme Mitutoyo

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ sâu thăm dò

Hành trình đầu đo

Thước đo lỗ

Ghi chú

 * Bộ KHÔNG có Đồng hồ so + vỏ bảo vệ

511-803

60-100mm

150mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-804

100-160mm

150mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-805

150-250mm

250mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-806

250-400mm

250mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-807

400-600mm

250mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

511-808

600-800mm

250mm

1.6mm

-

Không kèm theo vòng chuẩn

 * Bộ CÓ kèm theo Đồng hồ so 1mm 2109SB-10 (0.001mm) + vỏ bảo vệ

511-823

60-100mm

150mm

1.6mm

511-803

Không kèm theo vòng chuẩn

511-824

100-160mm

150mm

1.6mm

511-804

Không kèm theo vòng chuẩn

511-825

150-250mm

250mm

1.6mm

511-805

Không kèm theo vòng chuẩn

511-826

250-400mm

250mm

1.6mm

511-806 

Không kèm theo vòng chuẩn

511-827

400-600mm

250mm

1.6mm

511-807 

Không kèm theo vòng chuẩn

511-828

600-800mm

250mm

1.6mm

511-808 

Không kèm theo vòng chuẩn

 * Bộ CÓ kèm theo Đồng hồ so 10mm 2046SB (0.01mm) + vỏ bảo vệ

511-813

60-100mm

150mm

1.6mm

511-803

Không kèm theo vòng chuẩn

511-814

100-160mm

150mm

1.6mm

511-804

Không kèm theo vòng chuẩn

511-815

150-250mm

250mm

1.6mm

511-805

Không kèm theo vòng chuẩn

511-816

250-400mm

250mm

1.6mm

511-806

Không kèm theo vòng chuẩn

511-817

400-600mm

250mm

1.6mm

511-807

Không kèm theo vòng chuẩn

511-818

600-800mm

250mm

1.6mm

511-808

Không kèm theo vòng chuẩn

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn