Đồng hồ so điện tử Mitutoyo Series 543

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo Series 543

Thông tin cơ bản

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo
Đồng hồ so điện tử 12.7mm Mitutoyo 543-390B (0.001mm)
Đồng hồ so điện tử 25.4mm Mitutoyo 543-470B (0.001mm)
Đồng hồ so điện tử 50.8mm Mitutoyo 543-490B (0.001mm)
Đồng hồ so điện tử 50.8mm Mitutoyo 543-494B (0.01mm)
Đồng hồ so điện tử 50.8mm/2" Mitutoyo 543-496B (0.01mm)

Tải về

Thông tin sản phẩm

dong ho so dien tu mitutoyo do chia 0.001mm 12.7mm 543-790, 543-390B, 25.4mm 543-470B, 30.4mm 543-561E, 50.8mm 543-490B, 543-491B, 543-494B xuat xu Nhat Ban.

 

* Hệ Mét

Mã đặt hàng

(Đầu nhọn/ Đầu bằng)

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Ghi chú

543-390

543-390B

 

12.7mm

 

 

 

0.001mm

 

 

±0.003mm

-

543-394

543-394B

Lực đo nhỏ

-

543-470B

25.4mm

 

 

-

-

543-490B

50.8mm

±0.005mm

543-400

543-400B

 

12.7mm

 

 

0.01mm

 

 

±0.02mm

543-404

543-404B

Lực đo nhỏ

-

543-474B

25.4mm

 

-

-

543-494B

50.8mm

±0.04mm

 

 * Hệ Inch/Mét

Mã đặt hàng

(Đầu nhọn/ Đầu bằng)

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Ghi chú

543-391

543-390B

12.7mm

 

 

 

 

0.001mm


 

 

 

±0.003mm

 

-

543-392

543-392B

543-395

543-394B

 

Lực đo nhỏ

543-396

543-396B

-

543-471B

25.4mm

 

 

 

-

-

543-472B

-

543-491B

50.8mm

 

±0.005mm

-

543-492B

543-401

543-401B

 

 

12.7mm

 

 

 

 

 

0.01mm

 

 

 

 

±0.02mm

543-402

543-402B

543-405

543-405B

 

Lực đo nhỏ

543-406

543-406B

-

543-475B

 

25.4mm

 

 

-

-

543-476B

-

543-495B

 

50.8mm

 

±0.04mm

-

543-496B

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0934 06 68 06

               0981 403 539

Email: sales@mazako.vn