Đồng hồ so chân gập Mitutoyo, Series 513

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo, Series 513

Thông tin cơ bản

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo
Đồng hồ so chân gập 0.14mm Mitutoyo 513-401E
Đồng hồ so chân gập 0.8mm Mitutoyo 513-404E
Đồng hồ so chân gập 0.2mm Mitutoyo 513-405E
Đồng hồ so chân gập 0.5mm Mitutoyo 513-414E
Đồng hồ so chân gập 1mm Mitutoyo 513-415E
Đồng hồ so chân gập 0.6mm Mitutoyo 513-425E

Tải về

Thông tin sản phẩm

Dong ho so chan gap mitutoyo do chia 0.01 khoang do 0-0.8mm 513-404E, do chia 0.001mm khoang do 0.14mm 513-401E, do chia 0.002mm khoang do 0-0.2mm 513-405E, khoang do 0-0.6mm 513-425E.

 

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Ghi chú

513-401E

 

0.14mm

0.001mm

 

 

 

3µm

Đầu dò phủ lớp Carbide

513-471E

0.001nn

Đầu dò có hạt ruby Φ2mm

513-405E

 

0.2mm


0.002mm

Đầu dò phủ lớp Carbide

513-475E

Đầu dò có hạt ruby Φ2mm

513-414E

0.5mm

0.01mm

10µm

 

 

Đầu dò phủ lớp Carbide

513-425E

0.6mm

0.002mm

6µm

513-404E

 

0.8mm

 

 

 

 

0.01mm

 

8µm

513-474E

Đầu dò có hạt ruby Φ2mm

513-415E

 

1mm

 

10µm

Đầu dò phủ lớp Carbide

513-477E

Đầu dò có hạt ruby Φ2mm

513-426E

1.5mm

8µm

Đầu dò phủ lớp Carbide

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn