Đồng hồ so 5mm Mitutoyo, độ chia 0.01mm

Đồng hồ so 5mm Mitutoyo, độ chia 0.01mm

Thông tin cơ bản

Đồng hồ so Mitutoyo
Đồng hồ so 5mm Mitutoyo
Đồng hồ so 5mm Mitutoyo 1044S
Đồng hồ so 5mm Mitutoyo 1044S-15
Đồng hồ so 5mm Mitutoyo 1044S-60
Đồng hồ so 5mm Mitutoyo 1045S

Tải về

Thông tin sản phẩm

Dong ho so mitutoyo 0-5mm do chia 0.01mm 1044S... xuat xu Nhat Ban.

 

Mã đặt hàng

(Đầu nhọn/Đầu bằng)

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

(Overall)

Độ chính xác

(Retrace)

Mặt hiển thị

1040S

1040SB

 

 

3.5mm

 

0.01mm

 

13µm

 

4µm

0-50

1041S

1041SB

0-25-0

1124S

1124SB

0.005mm

12µm

3.5µm

0-50

1044S

 1044SB

 

 

 

 

 

 

 


5mm

 

 

 

 

 

0.01mm

 

 

3µm

 

 

4µm

 0-100

1044S-60*

 1044SB-60* 0-100

1045S

 1045SB  0-50-0

2044S

2044SB

 

 

12µm

 

 

 

 


3µm
0-100

2044S-60*

2044SB-60* 0-100

2045S

2045SB 0-50-0

2118S-10

2118SB-10

 

0.001mm

 

10µm
0-100-100

2119S-10

2119SB-10 0-100-0

2124S-10

2124SB-10 0.005mm 12µm 0-50

* Có IP63

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0934 06 68 06

               0981 403 539

Email: sales@mazako.vn