Bàn máp - Bàn rà chuẩn, Series 517

Bán máp, Bàn rà chuẩn, Series 517

Thông tin cơ bản

Bàn máp 300x300x100mm Mitutoyo 517-101C
Bàn máp 450x300x100mm Mitutoyo 517-111C
Bàn máp 600x450x100mm Mitutoyo 517-114C
Bàn máp 600x600x130mm Mitutoyo 517-103C
Bàn máp 750x500x130mm Mitutoyo 517-105C
Bàn máp 1000x750x150mm Mitutoyo 517-107C

Dùng để đặt các chi tiết đo...
Bàn Máp không bao gồm chân thép.

Tải về

Thông tin sản phẩm

Ban map mitutoyo 300x300x100mm 517-401C, 517-301C, 517-101C, 450x300x100mm 517-411C, 517-311C, 517-111C, khoang 600x450x100mm 517-414C, 517-314C, 517-114C...

 

Mã đặt hàng

Kích thước bàn (WxDxH)

Độ phẳng

Khối lượng

517-401C

 

 

300x300x100mm

2µm

 

 

27kg

517-301C

3µm

517-101C

5µm

517-411C

 

 

450x300x100mm

2µm

 

 

40kg

517-311C

3µm

517-111C

6µm

517-414C

 

 

600x450x100mm

2.5µm

 

 

80kg

517-314C

4µm

517-114C

8µm

517-403C

 

 

600x600x130mm

2.5µm

 

 

140kg

517-303C

5µm

517-103C

8µm

517-405C

 

 

750x500x130mm

3µm

 

 

146kg

517-305C

5µm

517-105C

9µm

517-407C

 

 

1000x750x150mm

3µm

 

 

337kg

517-307C

6µm

517-107C

12µm

517-409C

 

 

1000x1000x150mm

3.5µm

 

 

450kg

517-309C

7µm

517-109C

13µm

517-413C

 


1500x1000x200mm

4µm

 

 

900kg

517-313C

8µm

517-113C

16µm

517-410C

 

 

2000x1000x250mm

4.5µm

 

 

1500kg

517-310C

9.5µm

517-110C

19µm

517-416C

 

 

2000x1500x300mm

5µm

 

 

2700kg

517-316C

10µm

517-116C

20µm

517-317C

 

2000x2000x350mm

11µm

 

4200kg

517-117C

22µm

517-318C

 

3000x1500x400mm

12.5µm

 

5400kg

517-118C

25µm

517-319C

 

3000x2000x500mm

13.5µm

 

9000kg

517-119C

27µm

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn