Máy tiện mini Hàn Quốc Ø96x360mm

Máy tiện mini Hàn Quốc Ø96x360mm

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN MINI XUẤT XỨ HÀN QUỐC Ø96x360mm
Chiều cao tâm 75mm
Khoảng cách chống tâm 360mm
Đường kính tiện qua bàn dao Ø96mm
Đường kính tiện qua băng Ø150mm
Lỗ trục chính Ø16mm

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN MINI XUẤT XỨ HÀN QUỐC Ø96x360mm

Chiều cao tâm 75mm

Khoảng cách chống tâm 360mm

Đường kính tiện qua bàn dao Ø96mm

Đường kính tiện qua băng Ø150mm

Lỗ trục chính Ø16mm

Tốc độ trục chính 230ㆍ450ㆍ740ㆍ850ㆍ1630ㆍ2520 vòng/phút (50Hz)

Côn trục chính MT#2

Hành trình nòng ụ động 45mm

Đường kính nòng ụ động Ø24mm

Côn nòng ụ động MT#2

Hành trình trục X 85mm

Hành trình trục Y 360mm

Kích thước máy 756 x 377 x 245mm

Khối lượng máy 30kg

Tham khảo http://maytienmini.vn/

 

may tien mini Han Quoc ML-360 h1 may tien mini Han Quoc ML-360 h2 may tien mini Han Quoc ML-360 h3
may tien mini Han Quoc ML-360 h4 may tien mini Han Quoc ML-360 h5 may tien mini Han Quoc ML-360 h6
may tien mini Han Quoc ML-360 h7 may tien mini Han Quoc ML-360 h8 may tien mini Han Quoc ML-360 h9
may tien mini Han Quoc ML-360 h10 may tien mini Han Quoc ML-360 h11 may tien mini Han Quoc ML-360 h12

 

catalogue may tien mini Han Quoc ML-360

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn