Máy tiện để bàn, Máy tiện mini Ø305mm, Chống tâm 406, 610, 915mm

Máy tiện mini Ø305mm, Chống tâm 406, 610, 915mm

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1216
Đường kính tiện qua băng 305mm (12")
Đường kính tiện qua bàn xe dao 153mm (6")
Khoảng cách chống tâm 406mm (16")

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1224
Đường kính tiện qua băng 305mm (12")
Đường kính tiện qua bàn xe dao 153mm (6")
Khoảng cách chống tâm 610mm (24")

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1236
Đường kính tiện qua băng 305mm (12")
Đường kính tiện qua bàn xe dao 153mm (6")
Khoảng cách chống tâm 915mm (36")

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1216 may tien mini dai loan 305mm chong tam 406mm

Đường kính tiện qua băng 305mm (12") 

Đường kính tiện qua bàn xe dao 153mm (6")

Khoảng cách chống tâm 406mm (16")

Chiều rộng băng máy 190mm

Lỗ trục chính 40mm

Côn mũi trục chính MT 5

Côn nòng ụ động MT 3

Mũi trục chính D 1-4 Camlock

Hành trình trục X 170mm

Hành trình trục Y 90mm

Hành trình nòng ụ động 100mm

Số cấp tốc độ trục chính 12

Tốc độ trục chính 70-1500 vòng/phút

Số cấp tiện hệ Mét 24

Tiện ren hệ Mét 0.25-7mm

Tiện ren hệ Inch 40

Tiện ren hệ Inch 4-112 T.P.I

Công suất Motor 1.5 HP hoặc 2HP

Khối lượng máy 260kg

Tham khảo máy tiện mini xuất xứ Đức 

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1224 
may tien mini dai loan 305mm chong tam 610mm

Đường kính tiện qua băng 305mm (12")

Đường kính tiện qua bàn xe dao 153mm (6")

Khoảng cách chống tâm 610mm (24")

Chiều rộng băng máy 190mm

Lỗ trục chính 40mm

Côn mũi trục chính MT 5

Côn nòng ụ động MT 3

Mũi trục chính D 1-4 Camlock

Hành trình trục X 170mm

Hành trình trục Y 90mm

Hành trình nòng ụ động 100mm

Số cấp tốc độ trục chính 12

Tốc độ trục chính 70-1500 vòng/phút

Số cấp tiện hệ Mét 24

Tiện ren hệ Mét 0.25-7mm

Tiện ren hệ Inch 40

Tiện ren hệ Inch 4-112 T.P.I

Công suất Motor 1.5 HP hoặc 2HP

Khối lượng máy 280kg

 

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1236 
may tien mini dai loan 305mm chong tam 915mm

Đường kính tiện qua băng 305mm (12") 

Đường kính tiện qua bàn xe dao 153mm (6")

Đường kính tiện qua hầu 445mm

Khoảng cách chống tâm 915mm (36")

Chiều rộng băng máy 190mm

Lỗ trục chính 40mm

Côn mũi trục chính MT 5

Côn nòng ụ động MT 3

Mũi trục chính D 1-4 Camlock

Hành trình trục X 170mm

Hành trình trục Y 90mm

Hành trình nòng ụ động 100mm

Số cấp tốc độ trục chính 12

Tốc độ trục chính 70-1500 vòng/phút

Số cấp tiện hệ Mét 24

Tiện ren hệ Mét 0.25-7mm

Tiện ren hệ Inch 40

Tiện ren hệ Inch 4-112 T.P.I

Công suất Motor 1.5 HP hoặc 2HP

Khối lượng máy 300kg

 

 

 BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MZ1216

MZ1224

MZ1236

 Đường kính tiện qua băng

305mm (12")

 Đường kính tiện qua bàn xe dao

153mm (6")

 Đường kính tiện qua hầu

 

445mm

 Khoảng cách chống tâm

406mm (16")

610mm (24")

915mm (36")

 Chiều rộng băng máy

190mm

 Lỗ trục chính

40mm

 Côn mũi trục chính

MT 5

 Côn nòng ụ động

MT 3

 Mũi trục chính

D 1-4 Camlock

 Hành trình trục X

170mm

 Hành trình trục Y

90mm

 Hành trình nòng ụ động

100mm

 Số cấp tốc độ trục chính

12

 Tốc độ trục chính

70-1500 vòng/phút

 Số cấp tiện hệ Mét

24

 Tiện ren hệ Mét

0.25-7mm

 Tiện ren hệ Inch

40

 Tiện ren hệ Inch

4-112 T.P.I

 Công suất Motor

1.5 HP hoặc 2HP

 Khối lượng máy

260kg

280kg

300kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn