Máy tiện để bàn, Máy tiện mini Ø330mm, Chống tâm 915mm, 1000mm

Máy tiện mini Ø330mm, Chống tâm 915mm, 1000mm

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1336
Đường kính tiện qua băng 330mm (13")
Đường kính tiện qua bàn xe dao 165mm
Đường kính tiện qua hầu 480mm (19")
Khoảng cách chống tâm 915mm (36")

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1340
Đường kính tiện qua băng 330mm (13")
Đường kính tiện qua bàn xe dao 165mm
Đường kính tiện qua hầu 480mm (19")
Khoảng cách chống tâm 1000mm (40")

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1336

Đường kính tiện qua băng 330mm (13") may tien mini dai loan 330mm chong tam 915mm

Đường kính tiện qua bàn xe dao 165mm

Đường kính tiện qua hầu 480mm (19")

Khoảng cách chống tâm 915mm (36")

Chiều rộng băng máy 190mm

Lỗ trục chính 40mm

Côn mũi trục chính MT 5

Côn nòng ụ động MT 3

Mũi trục chính D 1-4 Camlock

Hành trình trục X 170mm

Hành trình trục Y 90mm

Hành trình nòng ụ động 100mm

Số cấp tốc độ trục chính 12

Tốc độ trục chính 70-1500 vòng/phút

Số cấp tiện hệ Mét 24

Tiện ren hệ Mét 0.25-7mm

Tiện ren hệ Inch 40

Tiện ren hệ Inch 4-112 T.P.I

Công suất Motor 1.5 HP hoặc 2HP

Khối lượng máy 310kg

http://maytienmini.vn/may-tien-mini/

 

MÁY TIỆN MINI ĐÀI LOAN MZ1340 may tien mini dai loan 330mm chong tam 1000mm

Đường kính tiện qua băng 330mm (13") 

Đường kính tiện qua bàn xe dao 165mm

Đường kính tiện qua hầu 480mm (19")

Khoảng cách chống tâm 1000mm (40")

Chiều rộng băng máy 190mm

Lỗ trục chính 40mm

Côn mũi trục chính MT 5

Côn nòng ụ động MT 3

Mũi trục chính D 1-4 Camlock

Hành trình trục X 170mm

Hành trình trục Y 90mm

Hành trình nòng ụ động 100mm

Số cấp tốc độ trục chính 12

Tốc độ trục chính 70-1500 vòng/phút

Số cấp tiện hệ Mét 24

Tiện ren hệ Mét 0.25-7mm

Tiện ren hệ Inch 40

Tiện ren hệ Inch 4-112 T.P.I

Công suất Motor 1.5 HP hoặc 2HP

Khối lượng máy 320kg

 http://maytienmini.vn/may-tien-mini/

 

BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MZ1336

MZ1340

 Đường kính tiện qua băng

330mm (13")

 Đường kính tiện qua bàn xe dao

165mm

 Đường kính tiện qua hầu

480mm (19")

 Khoảng cách chống tâm

915mm (36")

1000mm (40")

 Chiều rộng băng máy

190mm

 Lỗ trục chính

40mm

 Côn mũi trục chính

MT 5

 Côn nòng ụ động

MT 3

 Mũi trục chính

D 1-4 Camlock

 Hành trình trục X

170mm

 Hành trình trục Y

90mm

 Hành trình nòng ụ động

100mm

 Số cấp tốc độ trục chính

12

 Tốc độ trục chính

70-1500 vòng/phút

 Số cấp tiện hệ Mét

24

 Tiện ren hệ Mét

0.25-7mm

 Tiện ren hệ Inch

40

 Tiện ren hệ Inch

4-112 T.P.I

 Công suất Motor

1.5 HP hoặc 2HP

 Khối lượng máy

310kg

320kg

 

http://maytienmini.vn/may-tien-mini/

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn