Thước điện tử đo sâu Mitutoyo, Series 547

Thước điện tử đo sâu, Series 547

Thông tin cơ bản

Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-211
Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-212
Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-251
Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-252
Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-217S
Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-218S
Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-257S
Thước đo sâu điện tử 0-200mm Mitutoyo 547-258S

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc dien tu do sau mitutoyo do chia 0.01mm khoang do 0-200mm 547-211, 547-212, 547-251, 547-252... xuat xu Nhat Ban.

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Stroke

Kích thước đế

Độ phẳng của đế

547-211

 

 

0-200mm

 

0.01mm

 

±20µm

 

 

12.7mm

 

63.5x16mm

 

5µm

547-212

101.6x16mm

547-251

 

0.001mm

 

±5µm

63.5x16mm

 

2µm

547-252

101.6x16mm

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Stroke

Kích thước đế

Độ phẳng của đế

547-217S

 

 

0-200mm/0-8"

 

 

0.01mm

 

±25µm

 

 

12.5mm

 

62.5x15.75mm

 

5µm

547-218S

100x15.75mm

547-257S

 

0.001mm

 

±5µm

62.5x15.75mm

 

2µm

547-258S

100x15.75mm

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn