Thước đo cao điện tử Mitutoyo, Absolute, Series 570

Thước đo cao điện tử, Absolute, Series 570

Thông tin cơ bản

Thước đo cao 0-300mm Mitutoyo 570-302
Thước đo cao 0-300mm/0-12" Mitutoyo 570-312
Thước đo cao 0-450mm/0-18" Mitutoyo 570-313
Thước đo cao 0-600mm Mitutoyo 570-304
Thước đo cao 0-600mm/0-24" Mitutoyo 570-314

Dùng để đo chiều cao chi tiết.
Có thể gắn đồng hồ so chân gập để rà phẳng…
Sản xuất tại Trung Quốc.

Tải về

Thông tin sản phẩm

Thuoc do cao dien tu mitutoyo khoang do 0-300mm 570-302, 570-312, khoang do 0-450mm 570-313, khoang do 0-600mm 570-304, 570-314.

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

Khối lượng

570-302

0-300mm

0.01mm

±0.03mm

4.6kg

570-304

0-600mm

0.01mm

±0.05mm

6.4kg

 

Hệ Inch/ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo Hệ Mét

Phạm vi đo Hệ Inch

Độ chia

Độ chính xác

Khối lượng

570-312

0-300mm

0-12"

0.01mm

±0.03mm

4.6kg

570-313

0-450mm

0-18"

0.01mm

±0.05mm

5.9kg

570-314

0-600mm

0-24"

0.01mm

±0.05mm

6.4kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn