Panme đo ngoài cơ khí, Seies 103

Panme đo ngoài cơ khí, Seies 103

Thông tin cơ bản

Panme cơ 0-25mm Mitutoyo 103-137
Panme cơ 0-25mm Mitutoyo 103-129
Panme cơ 25-50mm Mitutoyo 103-138
Panme cơ 25-50mm Mitutoyo 103-130
Panme cơ 50-75mm Mitutoyo 103-139-10
Panme cơ 75-100mm Mitutoyo 103-140-10
Panme cơ 100-125mm Mitutoyo 103-141-10
Panme cơ 125-150mm Mitutoyo 103-142-10
Panme cơ 150-175mm Mitutoyo 103-143-10
Panme cơ 175-200mm Mitutoyo 103-144-10
Panme cơ 200-225mm Mitutoyo 103-145-10
Panme cơ 225-250mm Mitutoyo 103-146-10
Panme cơ 250-275mm Mitutoyo 103-147-10
Panme cơ 275-300mm Mitutoyo 103-148-10

Dùng đo đường kính ngoài
Độ chính xác cao, đầu đo được phủ carbide chống mài mòn.

Tải về

Thông tin sản phẩm

Panme do ngoai co khi, hieu Mitutoyo, xuat xu Nha Ban co do chinh xac cao, co do chia 0.01mm, 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10.... ung dung do duong kinh ben ngoai cua cac chi tiet truc hay tron xoay. Panme do ngoai co khi doc ket qua truc tiep tren thang do

 

Hệ Mét

Mã đặt hàng

Phạm vi đo

Độ chia

Độ chính xác

103-137

0-25mm

0.01mm

 

 

±2µm

103-129

0-25mm

0.001mm

103-138

25-50mm

0.01mm

103-130

25-50mm

0.001mm

103-139-10

50-75mm

 

 

 

 

 

 

0.01mm

±2µm

103-140-10

75-100mm

 

 

±3µm

103-141-10

100-125mm

103-142-10

125-150mm

103-143-10

150-175mm

 

 

±4µm

103-144-10

175-200mm

103-145-10

200-225mm

103-146-10

225-250mm

 

 

±5µm

103-147-10

250-275mm

103-148-10

275-300mm

103-149

300-325mm

 

 

 

 

 

0.01mm

 

 

±6µm

103-150

325-350mm

103-151

350-375mm

103-152

375-400mm

 

 

±7pm

103-153

400-425mm

103-154

425-450mm

103-155

450-475mm

 

±8µm

103-156

475-500mm

103-157

500-525mm

 

 

 

 

0.01mm

±8µm

103-158

525-550mm

 

 

±9µm

103-159

550-575mm

103-160

575-600mm

103-161

600-625mm

 

 

±10µm

103-162

625-650mm

103-163

650-675mm

103-164

675-700mm

±11µm

103-165

700-725mm

 

 

 

 

 

 

0.01mm

 

±11µm

103-166

725-750mm

103-167

750-775mm

 

 

±12µm

103-168

775-800mm

103-169

800-825mm

103-170

825-850mm

 

 

±13µm

103-171

850-875mm

103-172

857-900mm

103-173

900-925mm

 

 

±14µm

103-174

925-950mm

103-175

950-975mm

103-176

975-1000mm

±15µm

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn