Máy phay khoan tích hợp Proxxon Đức, Model PF230

Máy phay khoan tích hợp Proxxon Đức, Model PF230

Thông tin cơ bản

Máy phay khoan tích hợp Proxxon Đức, Model PF230.
Máy phay khoan mini tich hợp sữ dụng tiện lợi khi gia công

Tải về

Thông tin sản phẩm

Máy phay khoan tích hợp Proxxon Đức, Model PF230.

MÃ SỐ ĐẶT HÀNG: 24 104

Kích thước bàn máy: 110x70mm.

Rảnh bàn phay: 12 x6 x 5mm.

Kich thước Colects: 6 - 8 - 10mm.

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn