Máy tiện đứng CNC Hàn Quốc PL250/PL300

Máy tiện đứng CNC Hàn Quốc PL250/PL300

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN ĐỨNG CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL250V (R,L)

Đường kính tiện qua băng Ø550mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất 400x280mm

Kích thước mâm cặp 8"

Tốc độ trục chính 4,000 vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-6

Công suất motor trục chính 11,000/15,000W

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/24m/phút

Hành trình trục XZ 230/280mm

Số ổ dao 12 dao

Kích thước dao tiện ngoài 25x25mm

Kích thước dao tiện trong Ø40mm

Khối lượng máy 5,000kg

Diện tích nền móng máy 1,500x1,755mm

Bộ điều khiển Fanuc Oi-TD

MÁY TIỆN ĐỨNG CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL250VM(R,L)

Đường kính tiện qua băng Ø550mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất 400x280mm

Kích thước mâm cặp 8"

Tốc độ trục chính 4,000 vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-6

Công suất motor trục chính 11,000/15,000W

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/24m/phút

Hành trình trục XZ 230/280mm

Số ổ dao 12 dao/BMT55

Kích thước dao tiện ngoài 25x25mm

Kích thước dao tiện trong Ø40mm

Khối lượng máy 5,100kg

Diện tích nền móng máy 1,500x1,755mm

Bộ điều khiển Fanuc Oi-TD

MÁY TIỆN ĐỨNG CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL300V(R,L)

Đường kính tiện qua băng Ø550mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất 400x280mm

Tốc độ trục chính 3,500 vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-8

Công suất motor trục chính 18,500/22,000W

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/24m/phút

Hành trình trục XZ 230/280mm

Số ổ dao 12 dao

Kích thước dao tiện ngoài 25x25mm

Kích thước dao tiện trong Ø50mm

Khối lượng máy 5,400kg

Diện tích nền móng máy 1,500x1,755mm

Bộ điều khiển Fanuc Oi-TD

MÁY TIỆN ĐỨNG CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL300VM(R,L)

Đường kính tiện qua băng Ø550mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất 400x280mm

Tốc độ trục chính 3,500 vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-8

Công suất motor trục chính 18,500/22,000W

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/24m/phút

Hành trình trục XZ 230/280mm

Số ổ dao 12 dao/BMT55

Kích thước dao tiện ngoài 25x25mm

Kích thước dao tiện trong Ø50mm

Khối lượng máy 5,500kg

Diện tích nền móng máy 1,500x1,770mm

Bộ điều khiển Fanuc Oi-TD

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn