Máy tiện vô cấp xuất xứ Châu Âu CU500MT CU630 CU730

Máy tiện vạn năng Châu Âu CU500MT CU630 CU730

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN VẠN NĂNG CHÂU ÂU CU500MT
Chiều cao tâm 250mm
Đường kính tiện qua băng 500mm
Đường kính tiện qua bàn dao 300mm
Chiều rộng băng máy 400mm

MÁY TIỆN VẠN NĂNG CHÂU ÂU CU630
Chiều cao tâm 315mm
Đường kính tiện qua băng 630mm
Đường kính tiện qua bàn dao 430mm
Chiều rộng băng máy 400mm

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU730
Chiều cao tâm 365mm
Đường kính tiện qua băng 730mm
Đường kính tiện qua bàn dao 500mm
Chiều rộng băng máy 400mm

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU500MT

may tien van nang Chau Au CU500MT

Chiều cao tâm 250mm

Đường kính tiện qua băng 500mm

Đường kính tiện qua bàn dao 300mm

Đường kính tiện qua khe 700mm

Chiều rộng băng máy 400mm

Khoảng cách tâm 1000; 1500; 2000;3000;4000;5000 mm

Lỗ trục chính 103mm

Số cấp tốc độ trục chính 15

Tốc độ trục chính 11,5-1400 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 120

Lượng ăn dao dọc 0,04 – 12 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,02 – 6 mm/rev

Số cấp tiện ren 64

Tiện ren hệ mét 0,5 – 120 mm

Hành trình đài dao ngang 315mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 90mm

Côn nòng ụ động No.5

Hành trình nòng ụ 230mm

Khối lượng cho máy chống tâm 2000mm: 3250kg

 

 

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU630

may tien van nang Chau Au CU630

Chiều cao tâm 315mm

Đường kính tiện qua băng 630mm

Đường kính tiện qua bàn dao 430mm

Đường kính tiện qua khe 830mm

Chiều rộng băng máy 400mm

Khoảng cách tâm 1000; 1500; 2000;3000;4000;5000 mm

Lỗ trục chính 103mm

Số cấp tốc độ trục chính 21

Tốc độ trục chính 12,5 – 1250 vòng/phút

Động cơ trục chính 11 Kw

Số cấp lượng ăn dao 120

Lượng ăn dao dọc 0,04 – 12 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,02 – 6 mm/rev

Số cấp tiện ren 64

Tiện ren hệ mét 0,5 – 120 mm

Hành trình đài dao ngang 315mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 90mm

Côn nòng ụ động No.5

Hành trình nòng ụ 230mm

Cho máy chống tâm 2000mm: 3310kg

 

 

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU730

may tien van nang Chau Au CU730

Chiều cao tâm 365mm

Đường kính tiện qua băng 730mm

Đường kính tiện qua bàn dao 500mm

Đường kính tiện qua khe 930mm

Chiều rộng băng máy 400mm

Khoảng cách tâm 1000; 1500; 2000;3000;4000;5000 mm

Lỗ trục chính 103mm

Số cấp tốc độ trục chính 21

Tốc độ trục chính 12,5 – 1250 vòng/phút

Động cơ trục chính 12 Kw

Số cấp lượng ăn dao 120

Lượng ăn dao dọc 0,04 – 12 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,02 – 6 mm/rev

Số cấp tiện ren 64

Tiện ren hệ mét 0,5 – 120 mm

Hành trình đài dao ngang 390mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 90mm

Côn nòng ụ động No.5

Hành trình nòng ụ 230mm

Cho máy chống tâm 2000mm: 3500kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn