Máy tiện xuất xứ Châu Âu CU400 CU500

Máy tiện vạn năng Châu Âu CU400 CU500

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU400
Chiều cao tâm 210mm
Đường kính tiện qua băng 440mm
Đường kính tiện qua bàn dao 230mm
Đường kính tiện qua khe 620mm
Chiều rộng băng máy 360mm

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU500
Chiều cao tâm 245 mm
Đường kính tiện qua băng 500mm
Đường kính tiện qua bàn dao 300mm
Đường kính tiện qua khe 670mm
Chiều rộng băng máy 360mm

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU400

Chiều cao tâm 210 mm may tien van nang Chau Au ZMM CU400

Đường kính tiện qua băng 440 mm 

Đường kính tiện qua bàn dao 230 mm

Đường kính tiện qua khe 620 mm 

Chiều rộng băng máy 360 mm

Khoảng cách tâm 1000; 1500; 2000 mm

Lỗ trục chính 62 mm

Số cấp tốc độ trục chính 21

Tốc độ trục chính 20 – 2000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 120

Lượng ăn dao dọc 0,04 – 12 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,02 – 6 mm/rev

Số cấp tiện ren 64

Tiện ren hệ mét 0,5 – 120 mm

Hành trình đài dao ngang 250 mm

Hành trình đài dao trên 130 mm

Đường kính nòng ụ 70 mm

Côn nòng ụ động No.5

Hành trình nòng ụ 180mm

Khối lượng máy cho máy chống tâm 2000mm: 2560kg

 

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU500

Chiều cao tâm 245mm 
may tien van nang Chau Au ZMM CU500

Đường kính tiện qua băng 500mm

Đường kính tiện qua bàn dao 300mm

Đường kính tiện qua khe 670mm

Chiều rộng băng máy 360mm

Khoảng cách tâm 1000; 1500; 2000mm

Lỗ trục chính 62 mm

Số cấp tốc độ trục chính 21

Tốc độ trục chính 20 – 2000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 120

Lượng ăn dao dọc 0,04 – 12 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,02 – 6 mm/rev

Số cấp tiện ren 64

Tiện ren hệ mét 0,5 – 120mm

Hành trình đài dao ngang 250mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 70mm

Côn nòng ụ động No.5

Hành trình nòng ụ 180mm

Khối lượng cho máy chống tâm 2000mm: 2630kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn