Máy tiện vạn năng xuất xứ Châu Âu CU325 Máy tiện vô cấp CU325RD

Máy tiện vạn năng Châu Âu CU325 CU325RD

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU325
Chiều cao tâm 165mm
Đường kính tiện qua băng 325mm
Đường kính tiện qua bàn dao 190mm
Chiều rộng băng máy 200mm

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU325RD
Chiều cao tâm 165mm
Đường kính tiện qua băng 325mm
Đường kính tiện qua bàn dao 190mm
Chiều rộng băng máy 200mm

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU325

Chiều cao tâm 165mm may tien van nang Chau Au ZMM CU325

Đường kính tiện qua băng 325mm

Đường kính tiện qua bàn dao 190mm

Đường kính tiện qua khe– chỉ với máy khoảng chống tâm 1000mm 440mm

Chiều rộng băng máy 200mm 

Khoảng cách tâm 500; 750; 1000mm

Lỗ trục chính 32mm

Số cấp tốc độ trục chính 12 (24)

Tốc độ trục chính 85 – 2000vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 48

Lượng ăn dao dọc 0,006 – 1,77mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,003 – 0,885mm/rev

Tiện ren hệ mét (48) 0,1 – 28mm

Hành trình đài dao ngang 150mm

Hành trình đài dao trên 95mm

Đường kính nòng ụ 40mm

Hành trình nòng ụ 100mm

Khối lượng cho máy chống tâm 1000mm: 770Kg

 

 

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU325RD

Chiều cao tâm 165mm may tien van nang Chau Au ZMM CU325RD

Đường kính tiện qua băng 325mm

Đường kính tiện qua bàn dao 190mm

Đường kính tiện qua khe– chỉ với máy khoảng chống tâm 1000mm 440mm

Chiều rộng băng máy 200mm 

Khoảng cách tâm 500; 750; 1000mm

Lỗ trục chính 32mm

Số cấp tốc độ trục chính: Infinitely variable in 2 sub-ranges

Tốc độ trục chính 85 - 405; 470 – 2200 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 48

Lượng ăn dao dọc 0,006 – 1,77mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,003 – 0,885mm/rev

Tiện ren hệ mét (48) 0,1 – 28mm

Hành trình đài dao ngang 150mm

Hành trình đài dao trên 95mm

Đường kính nòng ụ 40mm

Hành trình nòng ụ 100mm

Khối lượng máy cho máy chống tâm 1000mm: 770Kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn