Máy tiện CNC SAMSUNG PL15/ PL20, HÀN QUỐC

Máy tiện CNC SAMSUNG PL15/ PL20, HÀN QUỐC

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL15

Đường kính tiện qua băng Ø450mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất Ø300x300mm

Đường kính cấp phôi tự động lớn nhất Ø45mm

Kích thước mâm cặp 6"

Tốc độ trục chính 6,000vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-5"

Công suất motor trục chính 11,000/15,000W

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/20m/phút

Hành trình trục XZ 180/330mm

Số ổ dao 10 dao (tùy chọn 12 dao)

Kích thước dao tiện ngoài 25x25 mm (tùy chọn 20x20mm)

Đường kính tiện lỗ Ø40mm

Hành trình ụ động 80mm

Khối lượng máy 3,500kg

Diện tích nền móng máy 2,455x1,525mm

MÁY TIỆN CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL15L

Đường kính tiện qua băng Ø450mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất Ø300x300mm

Đường kính cấp phôi tự động lớn nhất Ø45mm

Kích thước mâm cặp 6"

Tốc độ trục chính 6,000vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-5"

Công suất motor trục chính 11,000/15,000W

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/20m/phút

Hành trình trục XZ 180/560mm

Số ổ dao 10 dao (tùy chọn 12 dao)

Kích thước dao tiện ngoài 25x25mm (tùy chọn 20x20mm)

Đường kính tiện lỗ Ø40mm

Hành trình ụ động 80mm

Khối lượng máy 3,700kg

Diện tích nền móng máy 2,805x1,444mm

MÁY TIỆN CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL20

Đường kính tiện qua băng Ø450mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất Ø300x300mm

Đường kính cấp phôi tự động lớn nhất Ø52mm (tùy chọn Ø66mm)

Kích thước mâm cặp 8"

Tốc độ trục chính 4,000vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-6"

Công suất motor trục chính 15,000/18,500W [FOi-TD: 11,000/15,000W]

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/24m/phút

Hành trình trục XZ 180/330mm

Số ổ dao 10 dao

Kích thước dao tiện ngoài 25x25mm

Đường kính tiện lỗ Ø40mm

Hành trình ụ động 80mm

Khối lượng máy 37,00kg

Diện tích nền móng máy 2,455x1,525mm

MÁY TIỆN CNC HÀN QUỐC

Code MAZAKO PL20L

Đường kính tiện qua băng Ø450mm

Đường kính tiện và chiều dài tiện lớn nhất Ø300x520mm

Đường kính cấp phôi tự động lớn nhất Ø52mm (tùy chọn Ø66mm)

Kích thước mâm cặp 8"

Tốc độ trục chính 4,000vòng/phút

Tiên chuẩn trục chính ASA A2-6"

Công suất motor trục chính 15,000/18,500W [FOi-TD: 11,000/15,000W]

Tốc độ chạy dao nhanh trục XZ 24/24m/phút

Hành trình trục XZ 180/560mm

Số ổ dao 10 dao

Kích thước dao tiện ngoài 25x25mm

Đường kính tiện lỗ Ø40mm

Hành trình ụ động 80mm

Khối lượng máy 3,900kg

Diện tích nền móng máy 2,805x1,444mm

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0934 06 68 06

               0981 403 539

Email: sales@mazako.vn