Máy cắt dây CNC 5 trục, Bàn máy 970x730mm (Flushing type)

Máy cắt dây CNC, Bàn máy 970x730mm, 05 trục

Thông tin cơ bản

Kích thước phôi lớn nhất 1170x680x295 mm
Kích thước bàn máy 970x730 mm
Khối lượng phôi lớn nhất 1000 kgs
Loại động cơ dẫn động 5 axes AC Servo
Số trục đồng thời X/Y/U/V (4 axes)
Hành trình trục XY 750 / 500 mm
Hành trình trục Z 300 mm
Hành trình trục UV 100/100 mm
Đường kính dây Ø 0.15-0.3 mm
Góc côn lớn nhất ±22.5 (10 mm)
Khối lượng máy 4000 kgs
Kích thước máy 3200x2700x2250mm

Tải về

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn