Máy tiện vô cấp xuất xứ Châu Âu CU800RD CU1000RD CU1250RD

Máy tiện vô cấp CU800RD CU1000RD CU1250RD

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN VÔ CẤP CHÂU ÂU CU800RD
Chiều cao tâm 400mm
Đường kính tiện qua băng 890mm
Đường kính tiện qua bàn dao 490mm
Chiều rộng băng máy 700mm

MÁY TIỆN VÔ CẤP CHÂU ÂU CU1000RD
Chiều cao tâm 500mm
Đường kính tiện qua băng 1090mm
Đường kính tiện qua bàn dao 690mm
Chiều rộng băng máy 700mm

MÁY TIỆN VÔ CẤP CHÂU ÂU CU1250RD
Chiều cao tâm 625mm
Đường kính tiện qua băng 1320mm
Đường kính tiện qua bàn dao 940mm
Chiều rộng băng máy 700mm

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU800RD

Chiều cao tâm 400mmmay tien vo cap Chau Au CU800RD

Đường kính tiện qua băng 890mm

Đường kính tiện qua bàn dao 490mm

Đường kính tiện qua khe 1050mm

Chiều rộng băng máy 700mm

Khoảng cách tâm 1500;3000;4000;5000;6000 mm

Lỗ trục chính 155mm

Số cấp tốc độ trục chính Vô cấp (4 sub-ranges)

Tốc độ trục chính 3,7-15,6; 14,7-62; 58-250; 235-1000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 160

Lượng ăn dao dọc 0,032 – 38,9 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,016 – 19,45 mm/rev

Số cấp tiện ren 80

Tiện ren hệ mét 0,5 – 480 mm

Hành trình đài dao ngang 525mm

Hành trình đài dao trên 270mm

Đường kính nòng ụ 125mm

Côn nòng ụ động No.6

Hành trình nòng ụ 260 mm

Khối lượng cho máy chống tâm 3000mm: 7500kg

 

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU1000RD

Chiều cao tâm 500mm

Đường kính tiện qua băng 1090mmmay tien vo cap Chau Au CU1000RD

Đường kính tiện qua bàn dao 690mm

Đường kính tiện qua khe 1250mm 

Chiều rộng băng máy 700mm

Khoảng cách tâm 1500;3000;4000;5000;6000 mm

Lỗ trục chính 155mm

Số cấp tốc độ trục chính Vô cấp (4 sub-ranges)

Tốc độ trục chính 3,7-15,6; 14,7-62; 58-250; 235-1000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 160

Lượng ăn dao dọc 0,032 – 38,9 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,016 – 19,45 mm/rev

Số cấp tiện ren 80

Tiện ren hệ mét 0,5 – 480 mm

Hành trình đài dao ngang 525mm

Hành trình đài dao trên 270mm

Đường kính nòng ụ 125mm

Côn nòng ụ động No.6

Hành trình nòng ụ 260mm

Khối lượng cho máy chống tâm 3000mm: 8050kg

 

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU CU1250RD

Chiều cao tâm 625mm

Đường kính tiện qua băng 1320mmmay tien vo cap Chau Au CU1250RD

Đường kính tiện qua bàn dao 940mm

Đường kính tiện qua khe 1500mm

Chiều rộng băng máy 700mm

Khoảng cách tâm 1500;3000;4000;5000;6000 mm

Lỗ trục chính 155mm

Số cấp tốc độ trục chính Vô cấp (4 sub-ranges)

Tốc độ trục chính 3,7-15,6; 14,7-62; 58-250; 235-1000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 160

Lượng ăn dao dọc 0,032 – 38,9 mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,016 – 19,45 mm/rev

Số cấp tiện ren 80

Tiện ren hệ mét 0,5 – 480 mm

Hành trình đài dao ngang 625mm

Hành trình đài dao trên 270mm

Đường kính nòng ụ 125mm

Côn nòng ụ động No.6

Hành trình nòng ụ 260 mm

Khối lượng cho máy chống tâm 3000mm: 8500kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn