Máy tiện vạn năng xuất xứ Châu Âu C11MT C11MTS

Máy tiện vạn năng xuất xứ Châu Âu C11MT C11MTS

Thông tin cơ bản

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU C11MT
Chiều cao tâm 300mm
Đường kính tiện qua băng 600mm
Đường kính tiện qua bàn dao 400mm
Đường kính tiện qua khe 800mm
Chiều rộng băng máy 400mm

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU C11MTS
Chiều cao tâm 300mm
Đường kính tiện qua băng 600mm
Đường kính tiện qua bàn dao 400mm
Chiều rộng băng máy 400mm

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY TIỆN VẠN NĂNG XUẤT XỨ CHÂU ÂU C11MT

Chiều cao tâm 300mm

Đường kính tiện qua băng 600mm

Đường kính tiện qua bàn dao 400mmmay tien van nang Chau Au ZMM C11MT

Đường kính tiện qua khe 800mm

Chiều rộng băng máy 400mm

Khoảng cách tâm 1000;1500;2000;3000;4000;5000mm

Lỗ trục chính 80mm

Số cấp tốc độ trục chính 16

Tốc độ trục chính 11,5 – 2000 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 160

Lượng ăn dao dọc 0,02 – 12mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,01 – 6mm/rev

Số cấp tiện ren 80

Tiện ren hệ mét 0,25 – 120mm

Hành trình đài dao ngang 315mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 90mm

Hành trình nòng ụ 230mm

Khối lượng cho máy chống tâm 2000mm: 3100kg

 

MÁY TIỆN VÔ CẤP XUẤT XỨ CHÂU ÂU C11MTSmay tien van nang Chau Au C11MTS

Chiều cao tâm 300mm

Đường kính tiện qua băng 600mm

Đường kính tiện qua bàn dao 400mm

Đường kính tiện qua khe 800mm

Chiều rộng băng máy 400mm

Khoảng cách tâm 1000;1500;2000;3000;4000;5000mm

Lỗ trục chính 80mm

Số cấp tốc độ trục chính Vô cấp in 3 sub-ranges

Tốc độ trục chính 8 - 62; 62 - 500; 250 - 2000 vòng/phút

Động cơ trục chính 11Kw

Số cấp lượng ăn dao 160

Lượng ăn dao dọc 0,02 – 12mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,01 – 6mm/rev

Số cấp tiện ren 80

Tiện ren hệ mét 0,25 – 120mm

Hành trình đài dao ngang 315mm

Hành trình đài dao trên 130mm

Đường kính nòng ụ 90mm

Hành trình nòng ụ 230mm

Khối lượng cho máy chống tâm 2000mm: 3100Kg

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn