Máy phay CNC Hàn Quốc LCV 550, LCV 650

Máy phay CNC Hàn Quốc LCV 550, LCV 650

Thông tin cơ bản

MÁY PHAY CNC HÀN QUỐC LCV550

Hành trình trục XYZ 1,150x550x520mm
Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy 150-670mm
Kích thước bàn làm việc 1,200x550mm
Khả năng chịu tải của bàn máy 800kg

--------------------------------------------------------------------
MÁY PHAY CNC HÀN QUỐC LCV650

Hành trình trục XYZ 1,350x650x635mm
Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy 200-835mm
Kích thước bàn làm việc 1,550x650mm
Khả năng chịu tải của bàn máy 1,000kg

Tải về

Thông tin sản phẩm

MÁY PHAY CNC HÀN QUỐC LCV550

SAMSUNG MACHINE TOOLS (MADE IN KOREA)

Hành trình trục XYZ 1,150x550x520mm

Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy 150-670mm

Khoảng cách từ pallet đến trụ đứng 600mm

Kích thước bàn làm việc 1,200x550mm

Khả năng chịu tải của bàn máy 800kg

Kích thước rãnh chữ T 18H8 T-slot xP110x5rãnh

Tốc độ trục chính Direct: 8,000 vòng/phút ( Belt: 8,000 vòng/phút, Direct-BT40 : 12,000 vòng/phút)

Công suất motor trục chính 11/15kW

Moment trục chính 29.2/14.6 kg.m

Tốc độ chạy dao nhanh trục XYZ 24/24/20m/phút

Côn trục chính BT50 (tùy chọn BT40)

Thời gian thay dao 2.5 giây (tùy chọn 1.8giây)

Số ổ dao của ATC 24 dao (BT40: 30 dao)

Không gian xưởng yêu cầu 3,200x2,150mm

Khối lượng máy 7,000kg (tùy chọn 6,800kg)

Bộ điều khiển Fanuc Oi-MD, 31i-A

 

MÁY PHAY CNC HÀN QUỐC LCV650

SAMSUNG MACHINE TOOLS (MADE IN KOREA)

Hành trình trục XYZ 1,350x650x635mm

Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy 200-835mm

Khoảng cách từ pallet đến trụ đứng 675mm

Kích thước bàn làm việc 1,550x650mm

Khả năng chịu tải của bàn máy 1,000kg

Kích thước rãnh chữ T 18H8 T-slot xP110x5rãnh

Tốc độ trục chính Direct: 8,000 vòng/phút (Belt : 8,000 vòng/phút, Direct-BT40 : 12,000 vòng/phút)

Công suất motor trục chính 11/15kW

Moment trục chính 29.2/14.6 kg.m

Tốc độ chạy dao nhanh trục XYZ 24/24/20m/phút

Côn trục chính BT50 (tùy chọn BT40)

Thời gian thay dao 2.5 giây (tùy chọn 1.5 giây)

Số ổ dao của ATC 24 dao (tùy chọn BT40: 30 dao)

Không gian xưởng yêu cầu 3,315x2,977mm

Khối lượng máy 11,000kg (tùy chọn 10,900kg)

Bộ điều khiển Fanuc Oi-MD, 31i-A

 


BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Thông số kỹ thuật

 Đơn vị

LCV550

LCV650

 Hành trình trục XYZ

mm

1,150x550x520

1,350x650x635

 Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy

mm

150-670

200-835

 Khoảng cách từ pallet đến trụ đứng

mm

600

675

 Kích thước bàn làm việc

mm

1,200x550

1,550x650

 Khả năng chịu tải của bàn máy

kg

800

1,000

 Kích thước rãnh chữ T

mm

18H8 T-slotxP110x5rãnh

18H8 T-slotxP110x5rãnh

 Tốc độ trục chính

vòng/phút

Direct: 8,000 (Belt: 8,000, Direct-BT40: 12,000)

Direct: 8,000 (Belt: 8,000, Direct-BT40: 12,000)

 Công suất motor trục chính

kW

11/15

11/15

 Moment trục chính

kg.m

29.2/14.6

29.2/14.6

 Tốc độ chạy dao nhanh trục XYZ

m/phút

24/24/20

24/24/20

 Côn trục chính

-

BT50 (BT40)

BT50 (BT40)

 Thời gian thay dao (T-T)

giây

2.5 (1.8)

2.5 (1.5)

 Số ổ dao của ATC

dao

24 (BT40: 30 dao)

24 (BT40: 30 dao)

 Không gian xưởng yêu cầu

mm

3,200x2,150

3,315x2,977

 Khối lượng máy

kg

7,000 (6,800)

11,000 (10,900)

 Bộ điều khiển

 

Fanuc Oi-MD, 31i-A

Fanuc Oi-MD, 31i-A

Nguyễn Văn Tấn

Hotline: 0981 403 539

               0934 06 68 06

Email: sales@mazako.vn